Quy định về khắc dấu công ty mới nhất năm 2018 cần phải nắm rõ

Ngày nay có rất nhiều con dấu được sử dụng do nhu cầu của mỗi công việc và chức danh khác nhau. Chính vì thế việc tìm hiểu những quy định về khắc dấu công ty là điều cần thiết để tránh được những sai sót, những thiệt hại về vật chất đối với mỗi cá nhân, tổ chức và công ty.

Số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu công ty

Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần được phép quyết định về số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của công ty trừ những trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

Quy định về khắc dấu công ty mới nhất năm 2018 cần phải nắm rõ

Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của công ty phải bao gồm những vấn đề:

  • Mẫu con dấu phải bao gồm: hình thức, kích cỡ, nội dung, mực con dấu.
  • Số lượng con dấu.
  • Những quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể và mỗi công ty sẽ có một con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước. Ngoài ra công ty cần bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu cho công ty.

Bên cạnh đó doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh ký hiệu hay những từ ngữ sau trong nội dung hoặc hình thức mẫu con dấu:

  • Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Những hình ảnh, biểu tượng, tên nước, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức xã hội.
  • Những từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam.

►Xem thêm

Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng

Quy định về khắc dấu công ty mới nhất năm 2018 cần phải nắm rõ

Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhâ, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần được phép quyết định về số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện trử những trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

Ngoài ra nội dung mẫu con dấu chi nhánh, văn phòng đại diện phải ghi tên chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định về khắc dấu công ty theo Luật Doanh nghiệp. Và cũng cần phải bổ sung thêm những ngôn ngữ, hình ảnh vào nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện và trừ những hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu ở chú ý ở phần trên.

Cách quản lý và sử dụng con dấu

Theo quy định về khắc dấu công ty, những doanh nghiệp thành lập trước ngày 1/7/2015 sẽ tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không cần phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Còn trường hợp làm thêm con dấu hay thay đổi màu mực con dấu thì cần phải thông báo mẫu con dấu mới theo những quy định về đăng ký con dấu doanh nghiệp, công ty.

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 1/7/2015 và làm con dấu mới theo quy định về khắc dấu công ty thì cần phải nộp lại con dấu cũ và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu tại cơ quan công an nơi đã làm dấu tên trước đó. Và cơ quan công an cấp giấy biên nhân đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của công ty, doanh nghiệp.

Quy định về khắc dấu công ty mới nhất năm 2018 cần phải nắm rõ

Nếu doanh nghiệp thành lập trước ngày 1/7/2015 mà bị mất con dấu, mất giấy chứng nhân đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp sẽ được làm con dấu theo quy định pháp luật và đồng thời phải thông báo về việc mất con dấu, mất giấy chứng nhận con dấu cho cơ quan công an nơi cấp giấy chứng nhân đăng ký mẫu dấu.

Bên cạnh đó thì công ty còn phải có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai thông tin con dấu trên cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp trong những trường hợp:

  • Thay đổi số lượng, hình thức, nội dung con dấu và màu mực của con dấu
  • Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp
  • Hủy mẫu con dấu.

Bài viết là những thông tin về quy định khắc dấu công ty mà chúng tôi muốn chia sẻ cho bạn, hi vọng qua bài viết sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích nhất giúp việc làm con dấu được thuận tiện và nhanh chóng nhất.