Quy định chuyển đổi hóa đơn từ hóa đơn điện tử hợp lệ

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định như thế nào về việc hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử hợp lệ? và hóa đơn chuyển đổi có giá trị pháp lý hay không? Đây là những câu hỏi đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm kiếm nhất hiện nay. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này sẽ giải đáp cho bạn đọc về những quy định chuyển đổi hóa đơn từ hóa đơn điện tử hợp lệ.

Tại điều 10 Nghị định 119/2018 đã quy định cụ thể về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy.

Thứ hai, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

hóa đơn điện tử

Thứ ba, hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

Theo quy định cũ, hóa đơn điện tử chỉ được chuyển đổi duy nhất 1 lần và để chứng minh hàng hóa lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, hóa đơn chuyển đổi cũng cần phải có chữ ký, dấu của người bán. Tuy nhiên, theo quy định hiện tại tại điều 29 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì việc chuyển đổi từ hóa đơn điên tử hợp lệ sang hóa đơn giấy chỉ nhằm mục đích tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường. Do vậy, người dùng, các doanh nghiệp cần hết sức chú ý điểm khác biệt giữa các quy định trên để có cách xử lý tốt nhất, đảm bảo việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử luôn diễn ra tốt nhất.

Trong trường hợp hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử hợp lệ sang hóa đơn giấy có nhiều trang thì phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu, cùng tê, địa chỉ, mã số thuế của người mua và người bán như trang đầu, cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo đó là ghi chú bằng tiếng Việt không dấu. Nội dung hướng dẫn này đã được quy địn cụ thể tại Công văn 2806/TCT-CS ngày 18/7/2018.

Như vậy, việc chuyển đổi hóa đơn từ hóa đơn điện tử hợp lệ có rất nhiều quy định, do vậy, các doanh nghiệp cần phải cập nhật và bám sát các quy định này để áp dụng vào triển khai cách sử dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp mình.

https://suckhoeweb.com/

https://suckhoeweb.com/bien-ban-dieu-chinh-hoa-don-duoc-su-dung-khi-nao/