Tình hình Covid-19

Toàn thế giới
351.38M
Confirmed Cases
5.60M
Deaths Cases
Mỹ
70.70M
Confirmed Cases
866.5k
Deaths Cases
Ấn Độ
39.54M
Confirmed Cases
489.8k
Deaths Cases
Brazil
24.05M
Confirmed Cases
623.4k
Deaths Cases
Ý
9.92M
Confirmed Cases
143.5k
Deaths Cases
24/01/2022