Những sai sót thường gặp trong thông báo phát hành HĐĐT

Khi các cá nhân, doanh nghiệp muốn xin phép cơ quan quản lý thuế cho phép thông báo phát hành hóa đơn điện tử thì các cá nhân, doanh nghiệp đó cần phải chuẩn bị và gửi bộ hồ sơ bao gồm các chứng từ sau: Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (lập dựa trên Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32 năm 2011 của Bộ Tài chính); Thông báo phát hành hoá đơn điện tử (lập dựa trên Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính) và Hoá đơn mẫu (do nhà đơn vị phát hành cung cấp). Tiến trình thực hiện thông báo phát hành không quá phức tạp, được thực hiện qua mạng internet giúp giảm thiểu thời gian xử lý cho cả người làm thủ tục lẫn cả cơ quan thuế. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị vẫn không thể tránh khỏi các sai sót và nhầm lẫn. Dưới đây là một số lỗi thường gặp mà các cá nhân, doanh nghiệp hay mắc phải:
– Đối với thông tin trên Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:
Không đính kèm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử khi gửi Thông báo phát hành.
Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế.
Không đầy đủ các nội dung quy định bắt buộc theo mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

những sai sót thường gặp

– Đối với thông tin trên Thông báo phát hành hóa đơn:
Tiêu thức tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi không đúng với thông tin đăng ký thuế. 
Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hoá đơn bị trùng với các số hoá đơn đã thông báo phát hành.
Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn không phù hợp với thông tin trên mẫu hóa đơn điện tử đính kèm.
Ngày bắt đầu sử dụng đúng quy định; ví dụ ngày gửi thông báo phát hành là ngày 10/9/2019 nhưng ghi ngày bắt đầu sử dụng là 11/9/2019 hoặc 05/9/2019 (đúng quy định phải là từ ngày 12/9/2019).
Không có thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.
Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử không khớp đúng với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.
– Đối với thông tin trên Hóa đơn mẫu:
Không đính kèm mẫu hóa đơn điện tử khi gửi thông báo phát hành.
Không đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn mẫu.
Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hóa đơn mẫu không khớp đúng với thông tin đăng ký thuế.
Như vậy, bài viết đã thống kê đầy đủ các sai sót mà người lập thủ tục thương hay mắc phải trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Mong rằng bài viết đã giúp ích cho người đọc.

https://suckhoeweb.com/loai-hinh-doanh-nghiep-anh-huong-nhu-the-nao-den-bctc/

https://suckhoeweb.com/cac-loai-binh-chua-chay-va-cong-dung/