Loại hình doanh nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến BCTC?

Mỗi loại hình doanh nghiệp, tổ chức được thành lập với những mục tiêu và định hướng phát triển là khác nhau. Điều đó không chỉ được thể hiện qua từng quyết định, slogan, văn hóa doanh nghiệp, việc nộp thuế  mà còn trong cả BCTC của doanh nghiệp. Vậy quá trình đó được thể hiện và thực hiện cụ thể như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Các tổ chức phi lợi nhuận như chính phủ và các tổ chức từ thiện thường trình bày báo cáo trong đó thể hiện các nguồn lực và phương thức các nguồn lực này được phân phối hay tổ chức. Trách nhiệm quản lý là trọng tâm của các báo cáo này. Báo cáo tài chính đối với các cá nhân thì tập trung vào các nguồn lực và nghĩa vụ – giúp cho cá nhân đánh giá tình trạng tài chính của mình và lên kế hoạch tài chính (hoặc để có được một khoản vay ngân hàng). Các nhà bán lẻ thường được thế chấp cao, dựa vào khoản chiết khấu với người bán sỉ hoặc không chiết khấu mà dựa trên cơ sở tiền mặt nghiêm ngặt, thường cung cấp tín dụng gia hạn cho khách hàng (hoặc không có tín dụng, trên nguyên tắc tiền mặt nghiêm ngặt). Người bán buôn có xu hướng được đặc trưng là có hàng tồn kho lớn, khối lượng bán hàng lớn và các vấn đề tín dụng thường xuyên với các nhà bán lẻ.

BCTC

Các nhà sản xuất có xu hướng có sự đầu tư đáng kể vào tài sản cố định (máy móc, thiết bị và các tòa nhà) và thường phải đối mặt với nhiều vấn đề do có lực lượng lao động lớn. Ngành dịch vụ – ví dụ như đường sắt, hàng không và các ngành tiện ích công cộng – hầu như không gặp phải vấn đề liên quan đến hàng tồn kho. Các công ty dịch vụ thường tập trung vào việc cân đối doanh thu hoạt động với chi phí hoạt động bị chi phối bởi các tài sản cố định (khấu hao, sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng, v.v.). Các công ty có tỷ lệ tài sản ngắn hạn cao có xu hướng được tài trợ thông qua vay ngắn hạn và đầu tư của cổ đông. Những doanh nghiệp công nghiệp có xu hướng được tài trợ chủ yếu thông qua các cổ đông, còn các công ty tiện ích công cộng và đường sắt được tài trợ thường xuyên bằng các khoản vay dài hạn (trái phiếu).

Như vậy, bằng cách làm nổi bật những yếu tố cần quan tâm, phù hợp với đặc trưng của doanh nghiệp, người làm báo cáo không chỉ thể hiện đâu là nhu cầu mà doanh nghiệp đang quan tâm mà còn cho các đối tượng sử dụng báo cáo ngoài doanh nghiệp như nhà đầu tư nhìn nhận, đánh giá và quyết định xem tổ chức này có tiềm năng để rót vốn vào hay không. Bởi vậy, trình bày báo cáo tài chính sao cho phù hợp với loại hình doanh nghiệp, tổ chức là một yếu tố rất quan trọng mà kế toán viên cần cân nhắc, xem xét trước khi thực hiện lập báo cáo.

https://suckhoeweb.com/

https://suckhoeweb.com/noi-that/